ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

MARIT JUSTINE HAUGEN

Marit Justine Haugen (fødd 1972 i Oslo) er arkitekt og biletkunstar.

Ho har 15 års erfaring som praktiserande arkitekt og med kunstprosjekt i det offentlege rom.
Ho er utdanna sivilarkitekt ved NTNU 2001, og har master frå Kunsthøgskolen i Oslo og
Kunstakademiet i Jerusalem frå 2005.

Haugen arbeider i grenselandet mellom kunst og arkitektur, og integrerer disiplinane skulptur, installasjon og landskapsforming. Arbeida er romlege inngrep og installasjonar som rettar søkjelyset mot mennesket i det offentlege rom, og mennesket i det politiske rom.
 
Saman med Dan Zohar starta ho i 2007 Haugen/Zohar Arkitekter, kor ho er dagleg leiar. Ho leier alle prosjekta deira frå idé til ferdiggjering.
 
Ho har mottatt fleire prisar for arbeid; m.a. Norsk Forms Pris for unge formgivarar, Trondheims Byggeskikkprisen, samt AR Awards for Emerging Architects frå RIBA i London.
 
 
Marit%20JUSTINEHAUGEN