ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

KRISTINE ØYVANG

Kristine Øyvang (født 1977) vaks opp i Kragerø og har budd i Odda i to år. Ho er utdanna innan journalistikk og samfunnsvitskaplege fag. Kristine har sansen for kreativ formidling og improvisasjon, gjennom dikt, fotografi, song, drama, teater og dans, og ynskjer at ho kan få bidra til at menneske får møte ein levande Gud.