ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

KRAFTMUSEET

Kraftmuseet (tidlegare Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum) si hovudoppgåve er å dokumentera, sikra og formidla historie knytta til vasskraftproduksjon, kraftkrevjande industri og industristaden. Museet forvaltar det nasjonale kulturminnet Tyssedal kraftanlegg, og har eit rikhaldeg arkiv, til dømes arkivet til Odda Smelteverk. Dei har hatt samarbeid med symposiet fleire gonger, og bidrar med omvisingar, arrangement og kåseri knytta til temaet for året. I år får vi morbide drypp frå arkivet, der vi kan grøsse og lære av ei farleg fortid. 

 
OBS-foto-25