ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

KNUT GROVE

Knut Grove (fødd 1964) er oppvaksen på Voss og har hovudfag i historie ved Universitetet i Bergen (1992). Grove er forskar ved Uni Research Rokkansenteret og førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen. Han har også nær tilknyting til Vestnorsk Kulturakademi på Voss. 

Grove har arbeidslivshistorie og lokal- og regionalhistorie som hovudfelt. Han har mellom anna skrive bygdeboka for Eidfjord (2010), var med som ein av bidragsytarane i verket om Vestlandets historie (2006) og har elles fleire bidrag til lokalhistoria på Voss.

Innan arbeidslivshistorie har Grove mellom anna vore medforfattarar av bøkene om kjemiskarbeidarane og foreininga deira på Karmøy (1992), Jern- og metallarbeidarforeninga på Stord (1996), og om verkstadklubben ved Laksevåg verft (2007), samt historia om Lærarforbundet (2005).

Grove var ein av forfattarane av regionhistoria for Hardanger som kom i vår. Han er no programkoordinator for masterprogrammet i region og regionalisering ved AHKR, og arbeider ved Rokkansenteret med eit prosjekt om BKKs historie.
 
Knut%20grove%20%20foto%20Olav%20Taskjelle