ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

HADLE REISÆTER

Hadle Reisæter (fødd 1988) er skodespelar og scenekunstnar.

Han er meir son av sin far, enn son av si tid.

Reisæter har si utdanning frå Statens Teaterhøgskole i Oslo. Han var tilsett ved DNS i fleire år, der var han å sjå i m.a. «Hellemyrsfolket» og «Forbrent», før han vart klimaflyktning og måtte vekk både frå borgarskapen og regnet. Det siste året har han vore å sjå i «Brand» på Teater Ibsen og i «Glassmenangeriet» ved Rogaland Teater.

Reisæter arbeidar med livsprosjektet «Kapital» der han vil sjå på fordelingsproblematikk i lys av eiga modning og samfunnets utvikling. Vi fekk ein smakebit frå monologen på LItteratursymposit 2017. Stykket visast på Hordland teater i september 2018, og skal setjast opp på ny kvart 15. år. 
Hadle%20Reis%C3%A6ter_Haara