ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

ESPEN INGEBRIGTSEN

Espen Ingebrigtsen (fødd 1981) er phd. i tysk litteraturvitskap frå Universitetet i Bergen. Avhandlinga hans handlar om forfattaren W. G. Sebald si sjangerblanding, der fiktive og dokumentariske element inngår i ein etisk refleksjon over framstillinga av historiske lidingar. 
 
Ingebrigtsen bur i Bergen og er omsettar av ei rekke bøker frå tysk. Doktoravhandlinga Bisse ins Sacktuch. Zur mehrfachkodierten Intertextualität bei W. G. Sebald er given ut av Aisthesis Verlag, Bielefeld (2016).
 
 
 
Bilde%20Espen%20Ingebrigtsen%20(1)