ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

ANNE DRAGESET


Anne Drageset (født 1981 i Bergen)  er arkeolog og stipendiat ved Universitetet i Bergen. Hun arbeider med et prosjekt om jernalderens gravminner og begravelsesritualer i Hardangerregionen.
Drageset har i mange år drevet arkeologisk feltarbeid, både i Norge og i utlandet. I forbindelse med sitt doktorgradsprosjekt har hun gravd ut gravminner fra vikingtid og eldre jernalder på det store Hereidgravfeltet i Eidfjord. Drageset har publisert fagartikler i norske og internasjonale tidsskrifter og antologier.