ANNLAUG BØRSHEIM
ELISE WINTERTHUN
FRODE GRYTTEN
FRODE HELMICH PEDERSEN
HENNING H. BERGSVÅG
HILDE SANDVIK
IDA LØDEMEL TVEDT
JENS M. JOHANSSON
KAJA SCHJERVEN MOLLERIN
KJERSTI ANNESDATTER SKOMSVOLD
LARS OVE SELJESTAD
LINN STALSBERG
MARIT EIKEMO
MARTHE VALLE
NINA LYKKE
NINA NÆSHEIM
PEDRO CARMONA-ALVAREZ
SIGRID AGNETHE HANSEN
TERJE TORKILDSEN
WENCKE MÜHLEISEN

Katalog 8-10 Oktober

Littsymp2019_poster

ØYVIND KVALNES

Øyvind Kvalnes (fødd 1963) er ein norsk forfattar og filosof som har spesialisert seg på moralfilosofi. Kvalnes forsvarte doktorgrada i filosofi ved Universitetet i Oslo i 1998 med avhandlinga Living with Moral Luck.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. I perioden 2000 til 2009 var han dagleg leiar for Humanistisk Akademi i Oslo. Sidan 1999 har han holde foredrag, seminar og kurs for norske organisasjonar innen emne som etikk og verdiar, kommunikasjon og leiing. I perioden 1995-1998 var han stipendiat ved Etikkprogrammet, Norges Forskningsråd. I 1999 var han kommunikasjonsrådgjevar i Geelmuyden.Kiese. Kvalnes har ei markant interesse for fotball, noko som har vist igjen i hans arbeid som filosof.

Han gav i 2006 ut boka Se gorillaen! – etikk for arbeidslivet, og i 2007 kom boka Målvaktfilosofi.

I år er han høgaktuell på symposiet med boka HJELP. Hvordan kan vi gjøre en forskjell for andre?
I boka undersøkjer filosofen kva som motiverer menneske til å hjelpe kvarandre. Hjelper vi fordi vi bryr oss om korleis andre har det, eller er det forbi vi vil skaffa oss godt samvit? For å finne ut av dette fortell Kvalnes om hendingar kor han sjølv har opplevd hjelpsomheit på nært hald. Han har snakka med hjelpsomme menneske, og oppsøkt filosofi og forsking for å virvle opp idear til korleis vi kan skapa klokare og meir målretta hjelp privat, globalt og i arbeidslivet.
%C3%98yvind%20kvalnes