INDUSTRIPIONERANE

Premiere på NVIM sitt nye biletspel Industripionerane.
Premiere på biletspelet Industripionerane. 

Kraftutbygginga og industrireisinga i Norge er ei historie om store krefter, tunge mekanismar og beinhard kapital. Men det er òg ei historie om menneske. Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum sitt nye bildespel set lyset på gründerane og ingeniørane som leia an i utviklinga. Kven var Albert Petersson eigentleg, og kva var det som dreiv Sam Eyde?

Me følgjer Petersson og Eyde gjennom ulike fasar fram til dei tek avgjerande roller i Tyssedal og Odda. Begge bidreg sterkt til at me her får eit innovativt industrielt kompetansemiljø på Vestlandet. Sam Eyde blir den første generaldirektøren i kraftselskapet AS Tyssefaldene. Albert Petersson blir direktør for karbid- og cyanamidfabrikkane i Odda. Sam Eyde får posisjon som den viktigaste industrileiaren fleire stader Norge. Albert Petersson får status som det moderne Odda sin far. Men medan den eine får nyta sin suksess i eit langt liv, får den andre eit tidleg og tragisk sorti. Gamle Sam Eyde skriv «Mitt liv og mitt livsverk» før han andar ut. Albert Petersson opplever at kona Leonie døyr i barsel. Fire tunge år seinare, ei augustnatt i 1914, forsvinn han sporlaust frå rutebåten mellom Odda og  Bergen. 

Historia om industripionerane er ei historie om mot og dyktigheit, om ære og makt. Og som alltid når det handlar om menneske: om kjærleik og sorg. Dette er vevd saman med dei ytre føresetnadene som fanst i tida. Framstega skjedde fort innan teknologi, kjemi og økonomi, både nasjonalt og internasjonalt. Bildespelet handlar om kapital, med vekt på humankapitalen.
 
Medverkande: Hadle Reisæter, Randi Storaas, Knut Markhus, Helene Seim. 

Dato og tid

onsdag 11. oktober kl. 17:00

Medverkande

INDUSTRIPIONERANE

Katalog 2016

 

Katalog 2016