marta breen foto maria gosse%cc%81 2
  F-ORDET
   
  Om feminisme og kjønnsroller anno 2017.
  Forfattar og spaltist Marta Breen har skrive fleire bøker om kjønnsroller, feminisme og kvinner i norsk samfunnsliv. I føredraget "F-ordet" snakkar ho om behovet for feminisme i 2017. Med humor og bilete viser ho fram ei rekkje eksempel på korleis media og populærkultur ofte framstiller kvinner og menn på stereotypt vis. Hun snakkar om "det mannlege blikket" og om korleis du sjølv kan yta motstand mot det kommersielle presset.

  Sted

  Forfattere

   

  Katalog 2016

   

  Katalog 2016