OVNIII SATELLITT

Kim Christer Hylland (perkusjon og elektronikk) og Vegard Lien Bjerkan (tangenter) improviserer, Fredrik Hagen les poesi. 
Lokala er lyssett av Raymond Hellem og Kristoffer Hylland står for surroundlyd. 

 
< Tilbake