ODDA KIRKE

odda kirkeOdda kirke ligg midt på odden i sentrum av Odda. Trekyrkja vart reist i 1870, og erstatta ei mellomalderkyrkje som truleg vart reist i siste halvdel av 1200-talet. Steinkyrkja vart vurdert som for liten og uhensiktsmessig og vart riven på 1870-talet.
Program


Katalog 2018

 

Katalog 2018